Danh mục: Tập huấn

Tập huấn Cổng thông tin điện tử

15/03/2017

TẬP HUẤN QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC Trực Ninh, ngày 15/3/2017   – Truy cập vào : http://pgdtrucninh.edu.vn/ – Vào Khối Tiểu học chọn Trường của mình : http://thtruccat.pgdtrucninh.edu.vn/ – Vào Đăng nhập: Tên đăng nhập: thtruccat Mật khẩu: abc@123 – Vào chỉnh sửa hồ sơ để thay đổi … Continue reading Tập huấn Cổng thông tin điện tử