ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM VÀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÁC GÓC HỖ TRỢ HỌC TẬP

02/01/2018

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM VÀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÁC GÓC HỖ TRỢ HỌC TẬP

          Thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018, vừa qua nhà trường đã tổ chức thi Đồ dùng dạy học tự làm và phát huy hiệu quả các góc hỗ trợ học tập cấp trường. Các đồ dùng đều phù hợp với yêu cầu: Thẩm mỹ, tiện dụng, dễ làm, vật liệu tận dung…. Các đồ dùng đã tăng tính hiệu quả trong các bài học, phát huy hiệu quả các góc hỗ trợ học tập của học sinh.

Một số hình ảnh:

 25289413_2036484946587365_571191193967246163_n 25348415_2036485079920685_5569376219436701009_n 25151913_1979376882278032_5519972938748609005_n 24993646_1979343718948015_8506885660049407950_n25151975_1979376958944691_211003175482567936_n25152040_1979376778944709_1733888810764803523_n   25158117_1979377445611309_2845449830544794335_n  25299543_1979376698944717_5604419768232151205_n 25324032_767431100109251_2111639928_n 25359743_767431266775901_1474208651_n

          Nhà trường cử lớp 1C, 3B tham gia thi cấp huyện. Kết quả lớp 1C được chọn dự thi cấp tỉnh vào tháng 01/2018