Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC CÁT

Địa chỉ: Thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Hoàng Công Đại